MENU

Tarım sektörü, insanlığın temel ihtiyaçlarını karşılayan en önemli sektörlerden biridir ve günümüzde sürdürülebilirlik ve verimlilik gibi kritik kavramlar bu alanda daha da öne çıkmaktadır. Eurotar Akademi, 01.11.2021 tarihinde Eurotar bünyesinde kurulmuş olup, tarımın bu evrimsel dönüşümüne liderlik etmeyi amaçlamaktadır. Akademinin misyonu, entegre mühendislik anlayışını merkeze alarak nitelikli ve yenilikçi akademik araştırmalar yapmak, sektörün karşılaştığı sorunlara çözümler üreterek yeni ürünler geliştirmek ve ziraat bilimine katkıda bulunmaktır.

 

Bu misyon doğrultusunda Eurotar Akademi, tarımın temel taşı olan mühendisleri yetiştirme hedefiyle önemli bir rol üstlenmektedir. Akademik katkı, meslek etiğine uygun, girişimci, yenilikçi, araştırmacı, dinamik, çevreci, özgüvenli ve işbirliği odaklı mühendislerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede, yeni mezun mühendislere güncel tarım sektörüne yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler sunularak onları geleceğin tarım profesyonelleri olarak hazırlamayı hedefler. Aynı zamanda, ziraat fakültelerinde eğitim gören öğrenciler arasından seçilen gönüllü öğrencilere GENÇ EUROTAR ve STAJYER programlarıyla sahada birebir uygulamalı eğitimler verilerek teorik bilgilerin pratiğe dönüşümü desteklenir.

 

Akademi, mühendislerin akademik yönlerini güçlendirmek amacıyla da faaliyet gösterir. 

Nitelikli ve yenilikçi teorik ile uygulamalı eğitimler düzenlenir ve mühendislerin bu eğitimlere katılımları sağlanır. Ayrıca, araştırma projelerinin yapılması veya desteklenmesi, ulusal ve uluslararası sempozyum ve çalıştaylara katılım, akademik makale ve yayınların takibi gibi faaliyetlerle mühendislerin bilimsel gelişimine katkıda bulunulur.

 

Eurotar Akademi'nin vizyonu, bilime dayalı araştırma ve eğitim faaliyetleriyle tarım sektörünün karşılaştığı zorluklara çözüm üreten projeleri hayata geçirmek ve çağdaş, girişimci, üretken ve nitelikli mühendislerin yetiştirilmesine destek olmaktır. Akademi, bilimsel bilgiyi sahaya taşıyan bir yapıya sahiptir. Alanında önde gelen akademisyenler ve mühendislerin işbirliğiyle Eurotar Akademi, çiftçilere dijital tarımın ve sürdürülebilirliğin temel prensiplerini aktarırken, her bir tarım pratiğine özel danışmanlık hizmetleri sunar. Bu akademik oluşum, tarımın geleceğini aydınlatan doğru çözümleri üretmeye devam ederken, tarım sektörünü desteklemek isteyen herkese kapılarını sonuna kadar açar.